Публічна оферта

 1. Загальні положення
  1. Цей документ є Публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю “Нові освітні технології”, що надає професійні послуги і містить всі істотні умови надання інформаційних та консультаційних послуг.
  2. Публічна оферта є офіційним документом і публікується на сайті Виконавця за адресою: https://prosvita.net
  3. У разі оплати послуг юридична або фізична особа тим самим підтверджує прийняття наступних умов Публічної оферти і стає Замовником. Виконавець і Замовник є Сторонами Публічної оферти.
  4. Публічна оферта не вимагає підпису і печатки Замовника і зберігає повну силу і дію.
  5. У зв'язку з вищесказаним, Замовник повинен уважно прочитати текст Публічної оферти, а в разі незгоди з умовами - відмовитися від укладення Публічної оферти і використання послуг Виконавця.
 2. Прийняття і договір громадської пропозиції
  1. Замовник приймає Публічну оферту шляхом передоплати послуг Виконавця, щодо яких Публічна оферта є остаточною. Ухвалення Замовником цієї Публічної оферти означає, що він повністю згоден з усіма положеннями Публічної оферти.
  2. Шляхом прийняття Публічної оферти в порядку, зазначеному в п. 2.1 Публічної оферти, Замовник гарантує, що він ознайомлений, згоден та повністю і беззастережно приймає всі умови Публічної оферти в тій формі, в якій вони представлені.
 3. Права та обов'язки сторін
  1. Виконавець зобов'язується:
   1. Організувати і забезпечити належне надання послуг.
   2. Використовувати всі персональні дані і конфіденційну інформацію про Замовника тільки для надання послуг, не передавати і не показувати інформацію, зазначену в документації, і інформацію про Замовника третім особам.
  2. Виконавець має право:
   1. Самостійно визначати форму і способи надання послуг, виходячи з вимог законодавства, технічних можливостей, а також конкретних умов Договору з урахуванням побажань Замовника.
   2. Вимагати оплати за надані послуги або за послуги, що надаються.
   3. Відмовити у наданні послуг Замовнику у разі несплати (часткової оплати) за послуги своєчасно, при несвоєчасному поданні заявки на надання послуг.
   4. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання його зобов'язань за Договором. У разі отримання невірної або неповної інформації від Замовника, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором до надання необхідної інформації.
  3. Замовник зобов'язується:
   1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати вартість надання послуг Виконавця.
   2. Надати Виконавцю всю інформацію і дані, які необхідні для виконання його зобов'язань за Договором.
   3. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Виконавцем.
 4. Гарантії
  1. Укладаючи цю угоду, Замовник підтверджує і погоджується з тим, що на нього прямо поширюються всі гарантії, обіцянки і дані, надані Замовником відповідно до цього Договору.
 5. Дійсність
  1. Виконавець та Замовник визнають, що цей Договір є обґрунтованим, дійсним та підлягає виконанню.
  2. Якщо будь-який термін, угода, умова або положення цього Договору буде визнано судом компетентної юрисдикції недійсним або що не підлягає виконанню, то Сторони можуть змінити такий стан судом виключно в тих межах, в яких це визнано необхідним, щоб в результаті інші положення цього Договору жодним чином не були порушені або визнані недійсними.
 6. Зміна
  1. Виконавець залишає за собою право змінювати, оновлювати, додавати, видаляти, переглядати і змінювати цей Договір в будь-який час. Такі зміни вступають в силу, і Замовник погоджується з ними, натискаючи кнопку «Прийняти» на веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю “Нові освітні технології” або через 30 днів з дати публікації змін на веб-сайті, в залежності від того, що настане раніше.
 7. Конфіденційність
  1. Сторони погоджуються, що кожна з них зобов'язується зберігати і не розкривати будь-яку конфіденційну або приватну інформацію, отриману від іншої сторони в результаті або у зв'язку з Договором та / або Послугами, що надаються у зв'язку з ним.
  2. Ні Замовник, ні Виконавець не можуть без попередньої письмової згоди іншої Сторони розкривати будь-якій третій стороні будь-які дані, що стосуються приватної або конфіденційної інформації та матеріалів іншої Сторони, включаючи, крім іншого, бізнес або методи роботи іншої Сторони, в результаті або у зв'язку з Договором та / або Послугами, за винятком випадків, передбачених законодавством, в тій мірі, в якій така інформація може стати загальнодоступною, вона може бути отримана або згенерована кожною із Сторін, крім порушення даного пункту.
  3. Цей пункт залишається в силі після припинення дії Договору.