Публічна оферта

 1. Загальні положення

  1. Цей документ є Публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю “Нові освітні технології”, що надає професійні послуги та містить усі істотні умови надання інформаційних та консультаційних послуг.
  2. Публічна оферта є офіційним документом і публікується на сайті виконавця за адресою: https://prosvita.net
  3. У разі оплати послуг юридична або фізична особа тим самим підтверджує прийняття наступних умов Публічної оферти і стає замовником. Виконавець і замовник є сторонами Публічної оферти
  4. Публічна оферта не вимагає підпису і печатки замовника та зберігає повну силу та дію.
  5. У зв’язку з вищевикладеним, замовнику необхідно уважно ознайомитися з текстом цієї Публічної оферти та у разі незгоди з умовами - відмовитися від укладання Публічної оферти та користування послугами виконавця.
 2. Прийняття та узгодження Публічної оферти

  1. Замовник приймає Публічну оферту шляхом попередньої оплати послуг виконавця, для яких Публічна оферта є остаточною. Прийняття замовником цієї Публічної оферти означає його повну згоду з усіма положеннями Публічної оферти.
  2. Приймаючи Публічну оферту в порядку, передбаченому пунктом 2.1 Публічної оферти, замовник гарантує, що він ознайомився, згоден і повністю та беззастережно приймає всі положення та умови Публічної оферти у тому вигляді, в якому вони представлені.
 3. Права та обов’язки сторін

  1. Виконавець зобов’язується:
   1. Організувати і забезпечити належне надання послуг.
   2. Використовувати всі персональні дані та конфіденційну інформацію про замовника тільки для надання послуг, не передавати і не показувати інформацію, зазначену в документації, та інформацію про замовника третім особам.
  2. Виконавець має право:
   1. Самостійно визначати форму та методи надання послуг на підставі вимог законодавства, технічних можливостей та конкретних умов Договору з урахуванням побажань замовника.
   2. Вимагати оплати за надані послуги або за послуги, що надаються.
   3. Відмовити замовнику у наданні послуг у разі несвоєчасної оплати (часткової оплати) послуг або у разі несвоєчасної подачі заявки на надання послуг.
   4. Отримувати від замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання його зобов’язань за Договором. У разі отримання невірної або неповної інформації від замовника, виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором до надання необхідної інформації.
  3. Замовник зобов’язується:
   1. Повністю та своєчасно оплачувати вартість послуг, що надаються виконавцем.
   2. Надати виконавцю всю інформацію і дані, які необхідні для виконання його зобов’язань за Договором.
   3. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані виконавцем.
 4. Гарантії

  1. Укладаючи цей Договір, замовник цим визнає та погоджується з тим, що на нього безпосередньо поширюються всі гарантії, обіцянки та заяви, зроблені замовником відповідно до цього Договору.
 5. Дійсність

  1. Виконавець та замовник визнають, що цей Договір є обґрунтованим, дійсним та підлягає виконанню.
  2. Якщо будь-який термін, угода, умова або положення цього Договору буде визнано судом компетентної юрисдикції недійсним або таким, що не підлягає виконанню, то сторони можуть домогтися зміни такої умови в судовому порядку виключно в тих межах, в яких це визнано необхідним, щоб в результаті інші положення цього Договору жодним чином не були порушені або визнані недійсними.
 6. Зміна

  1. Виконавець залишає за собою право змінювати, оновлювати, додавати, видаляти, переглядати і змінювати цей Договір у будь-який час. Такі зміни вступають в силу і замовник погоджується з ними, натискаючи кнопку «Прийняти» на веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю “Нові освітні технології” або через 30 днів з дати публікації змін на веб-сайті, в залежності від того, що настане раніше.
 7. Конфіденційність

  1. Сторони погоджуються, що кожна з них зобов’язується зберігати та не розкривати будь-яку конфіденційну або приватну інформацію, отриману від іншої сторони в результаті або у зв’язку з Договором та / або Послугами, що надаються за ним.
  2. Ні замовник, ні виконавець не можуть без попередньої письмової згоди іншої сторони розкривати будь-якій третій стороні будь-які дані, що стосуються приватної або конфіденційної інформації та матеріалів іншої сторони, включаючи, поміж іншого, бізнес або методи роботи іншої сторони, в результаті або у зв’язку з Договором та / або Послугами, за винятком випадків, передбачених законодавством, в тій мірі, в якій така інформація може стати загальнодоступною, може бути отримана або згенерована кожною із Сторін, крім порушення даного пункту.
  3. Цей пункт залишається чинним після припинення дії Договору.