Політика конфіденційності

Поважаючи цінність та важливість конфіденційної інформації та особистих даних учасників освітнього процесу, ми дотримуємося принципів конфіденційності та збереження інформації (даних), отриманої від користувачів онлайн-платформи Prosvita
Наша політика конфіденційності поширюється на будь-які дані чи інформацію, які платформа отримує у процесі її використання. Користуючись платформою Prosvita, Ви погоджуєтесь на збір (обробку), зберігання, передачу персональних даних та інформації в рамках користування платформою.
Ми просимо уважно ознайомитись із нашою Політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні із нею, просимо Вас утриматись від користування платформою Prosvita.

Загальна частина

Для цілей цього документа терміни у цьому документі мають наступні значення: Освітня онлайн платформа Prosvita (далі - платформа) - це інформаційно-комунікаційна автоматизована система, що складається з програмних сервісів та модулів, розроблених ТОВ «Нові освітні технології» (далі – засновник) з метою цифровізації та підвищення ефективності освітніх та управлінських процесів закладів освіти. Користувач – це фізична особа, яка авторизована/ідентифікована/зареєстрована на платформі.
Інші терміни вживаються у значенні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – закон)

Мета обробки персональних даних

Обробка персональних даних користувача здійснюється з метою надання електронних послуг із забезпечення освітнього та управлінського процесів закладу освіти. Платформа Prosvita розроблена з метою підвищення ефективності процесів в закладі освіти шляхом впровадження сучасних та оптимальних форм взаємодії усіх учасників освітнього процесу та створення безпаперового документообігу закладу.
З метою забезпечення ефективної роботи платформи засновник буде здійснювати наступне:

 • реєстрація/ ідентифікація/авторизація користувачів платформи;
 • виконання своїх зобов’язань перед користувачами, закладами та управліннями освіти;
 • взаємодія та підтримка користувачів платформи;
 • оцінка та аналіз роботи платформи, відновлення працездатності як окремих модулів, так і цілої платформи у разі непередбачуваних ситуацій.

Права та обов’язки користувача

Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону, зокрема:

 • право на доступ до своїх персональних даних, зміну та доповнення таких даних;
 • право знати про місцезнаходження своїх персональних даних, мету, зміст та механізм їх обробки, місцезнаходження власника чи розпорядника персональних даних;
 • право відкликати згоду на обробку даних та/чи у певних випадках видаляти їх (право бути "забутим");
 • право подавати вмотивований запит на зміну або знищення персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є неточними;
 • право надсилати скарги на їх обробку у певних випадках чи застосовувати засоби правового захисту.

Користувач зобов’язується, в тому числі, але не обмежуючись:

 • не вчиняти дії, спрямовані на введення в оману або на обмеження прав інших користувачів
 • не надавати в користування свої персональні дані третім особам, а також логін, пароль та іншу конфіденційну інформацію;
 • не здійснювати збір, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших користувачів;
 • не намагатися отримати доступ до персональних даних інших користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації;
 • актуалізовувати дані у разі їх зміни.

Користування платформою

Використання платформи є добровільним та регулюється цією Політикою конфіденційності та законодавством.
Заклад освіти, ґрунтуючись на бажанні батьків або інших законних представників, укладає в письмовій формі відповідний договір з Товариством і надає засновнику необхідні для користування дані.
Засновник інформує заклад освіти, як власника персональних даних, про необхідність інформування батьків учнів, учнів та вчителів про обробку їх персональних даних під час використання платформи, а також отримання їх згоди на обробку персональних даних під час використання платформи. Заклад освіти самостійно регулює зазначені відносини з учасниками освітнього процесу, а засновник не несе відповідальності за ці відносини та їх документальне оформлення в рамках реєстрації та користування платформою.
Заклад освіти надає номер мобільного телефону/адресу електронної пошти та ім’я користувача для отримання користувачем авторизованого доступу до платформи.

Податки та повернення коштів

Користувач несе відповідальність за визначення податків, якщо такі є, які застосовуються до операцій, здійснених через платформу Prosvita. Користувач несе відповідальність за звітність та перерахування відповідного податку до відповідного податкового органу, а також за всі свої фактичні та потенційні податкові зобов’язання у межах своєї відповідальності.
Користувач погоджується з тим, що платформа Prosvita ні в якому разі та за жодних умов не несе відповідальності за визначення того, чи застосовуються податки до його операцій чи послуг, а також за збір, звітування, утримання чи перерахування будь-яких податків, що виникають у результаті будь-яких операцій чи послуг.
Користувач також погоджується з тим, що платформа Prosvita у жодному разі і за жодних обставин не зобов’язана компенсувати його податкові зобов’язання або давати йому будь-які консультації, пов’язані з оподаткуванням.
Користувач може вимагати повернення коштів, надіславши електронний лист на адресу info@prosvita.net

Засновник залишає за собою право змінювати Політику конфіденційності та інформувати про це користувачів.

У випадку виникнення запитань щодо Політики конфіденційності, надсилайте лист на адресу електронної пошти info@prosvita.net